Kuusamon SM-lintumaratonin säännöt

 

 1. Kisan tarkoitus ja henki

Kuusamon Lintumaraton on joukkueiden välinen toverihenkinen kilpailu, jossa pyritään havaitsemaan mahdollisimman monta lintulajia. Tärkein tavoite on hankkia tietoa Kuusamon alueen kesäkuun alun muutto- ja pesimälinnustosta ja seurata niissä tapahtuvia muutoksia. Kilpailu tapahtuu luonnon ehdoilla: maanomistajia, asukkaita, lintuja ja muuta luontoa häiritsemättä.

 

 1. Kilpailuaika ja -sarjat

Kuusamon Lintumaratonissa on yksi tai useampi sarja, joiden muodon päättää edellisen vuoden avauskokouksessa valittu kisatoimikunta. Joukkueen on ilmoitettava viimeistään aloituskokouksessa, mihin sarjaan se osallistuu. Molemmat sarjat voi suorittaa myös Eko-kilpailuna, jossa liikkuminen   on sallittu pelkästään lihasvoimin.

”Perinteinen sarja” eli 24 tunnin kilpailu alkaa 3 tunnin liukumalla klo 8.00–11.00 välillä. Joukkueen kilpailun kesto on 24 tuntia joukkueen valitsemasta aloitushetkestä lukien.

Esimerkkejä kisatoimikunnan järjestämistä muista sarjoista ovat mm. ”15 tunnin sarja” ja ns.”pohjustamaton sarja”:

”Pohjustamattoman sarjan” liukuva aloitus ja kilpailuaika ovat kuten 24 tunnin sarjassakin. Sarjan vakituinen kilpailualue koostuu Kuusamon kaupungin keskustan alueesta ja yhdestä Kuusamon neljästä alueesta (luode, koillinen, kaakko ja lounas), joka arvotaan aloituskokouksessa. Alueen kartta jaetaan aloituskokouksessa

 

 1. Osanottajat

Joukkueen koko on 2-5 henkilöä. Ikärajaa ei ole. Joukkueen osanottomaksu on tietty rahasumma per joukkueen jäsen tai vaihtoehtoisesti se on joukkueen sponsorin maksama sponsorimaksu. Maksuilla tuetaan lintujen talviruokintaa Kuusamon lintukerhon ylläpitämillä ruokintapaikoilla. Osallistumismaksu on maksettava ennen aloituskokousta. Kisatoimikunta määrittää osanottomaksun hinnan, joka ilmoitetaan maratonkutsussa.

Joukkueen ja jäsenten nimet varmistetaan aloituskokouksessa, joka pidetään maratonkutsussa mainitussa paikassa maratonviikonloppua edeltävänä torstaina kello 15 alkaen. Jokaisen joukkueen on oltava edustettuna kokouksessa. Edustaja voi olla joko joukkue tai sen osa tai joukkueen puolesta muu henkilö.

 

 1. Kisa-alue, liikkuminen ja kulkuvälineet

Kilpailualueena on rajavyöhykettä lukuun ottamatta Kuusamon kunnan alue tai kisatoimikunnan määrittelemä kunnan osa, jolla havainnoitsijan on oltava havaintohetkellä. Liikkumisessa on noudatettava jokamiehenoikeutta ja liikennesääntöjä. Kukin ryhmä valitsee itselleen parhaaksi katsomansa kulkutavan. Joukkue saa liikkua useammallakin ajoneuvolla samanaikaisesti (esim. auto ja kaksi polkupyörää). Kulkuneuvon vaihto on sallittu.

Osanottajia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota paikallisten asukkaiden yksityisyyteen. Talojen pihoille ja mökeille ei pidä mennä ilman lupaa. Luvan saa usein kysymällä kohteliaasti talon/mökin asukkaalta. Suoraan taloja kohti kiikarointia tulee välttää, jottei synny väärinkäsityksiä millä asioilla liikutaan. Maalaisjärjen käyttö on sallittua ja toivottavaa! 

 

 1. Lintulajien määrittäminen

Vähintään 2/3 joukkueen jäsenistä pitää päätyä yhdenmukaiseen lajinmääritykseen samanaikaisen näkö- tai kuulohavainnon perusteella. Kyseeseen tulevat niin aikuiset, nuoret kuin poikaslinnutkin.

Lajien lisäksi hyväksytään muut poissulkevat vel- ja sp-lajit. Määrityksen on oltava lopullinen purkutilaisuuden alkaessa. Vangittuja, kesytettyjä tai tarhattuja lintuja ei hyväksytä. Pelkästään munista tai pesistä tehdyt määritykset eivät ole riittäviä.

 

 1. Havaintovälineet

Havainnoinnin apuvälineinä ovat sallittuja yleisesti käytettävissä olevat laitteet, kuten kiikarit, kaukoputket, kamerat ja äänentallennuslaitteet. Pillien ja äänentoistolaitteiden käyttö houkuttelutarkoituksessa ei ole sallittua.  Lintuja ei saa yrittää pyydystää.

Lintutietojen välittäminen joukkueen sisällä on kaikin tavoin sallittua

Joukkueen ulkopuolelta suullisesti tai mobiililaitteiden avulla saadun tiedon avulla löydetty tai määritetty havainto ei ole kisakelpoinen. Apulaisten käyttö lintutietojen hankkimiseen kisan aikana on kiellettyä. Sen sijaan Bongariliiton lintutiedotuksen ja Kuusamon lintukerhon oman hälylistan kautta kisan aikana saatu tieto on kaikkien kilpailijoiden käytettävissä! Samassa havaintotilanteessa olevat joukkueet saavat keskenään jakaa yhteiseen havaintoon liittyvää havaintotietoa ja määritysosaamista.

Kisatoimikunta voi rajoittaa erityisestä syystä jollakin alueella kulkua.

 

 

 1. Erityisrajoitukset
 • Tiedossa olevilla päiväpetolintujen ja huuhkajan pesien läheisyydessä EI SAA KÄYDÄ pohjustuksessa, eikä kisan aikana. Kisatoimikunta tiedottaa vuosittain tarvittavat lisärajoitukset petolintujen reviireillä
 • Päiväpetolintujen pesiä saa havainnoida vain tieltä. Pesässä oleva emo tai poikanen hyväksytään havainnoksi,  jos linnun pystyy näkemään tai sen äänen kuulemaan tieltä. Lintulajista riippumatta, havaintoa ei hyväksytä, jos emo tai poikanen pakenee havainnoijaa, rengastajaa tai pesätakseeraajaa TIEDOSSA OLEVASTA pesästä pohjustuksen tai kisan aikana.
 • Vasta kisan aikana löytyneessä pesän asuvan tai siltä paenneen linnun saa laskea havainnoksi.
 • Kisaviikolla toimikunta tiedottaa muista mahdollisista rajoituksista.

 

 

 1. Muistiinpanot ja havaintoilmoitukset

Joukkueen tulos ilmoitetaan kisatoimikunnan antamilla lomakkeilla tai toimikunnan nimeämällä sähköisellä ilmoitusvälineellä. Jokainen joukkue palauttaa kuitenkin myös täytetyn lomakkeen arkistointia varten viimeistään purkutilaisuudessa.

 • Tuloksen voi ilmoittaa kisatoimikunnalle tekstiviestillä tai sähköpostilla kisan päätyttyä aloituskokouksessa annettuun numeroon ja email-osoitteeseen
 • Täydellinen havaintolomake ja rallikansio palautetaan kisatoimikunnalle purkutilaisuudessa.
 • RK- ja ARK-lajeista on kerrottava rariteetti-ilmoitusten mukaiset määritysperusteet viimeistään purkutilaisuudessa suullisesti tai kirjallisesti. Lisäksi ässälajeista tehdään vastaava ilmoitus toimikunnan sitä pyytäessä.
 • RK- ja ARK-lajeista on tehtävä rariteetti-ilmoitus viipymättä kisan päättymisen jälkeen asianomaiselle komitealle. Kisatoimikunta seuraa ilmoitusten jättämistä. Jos ilmoitusta ei tehdä tai ilmoituksen määritys hylätään, voi kisatoimikunta hylätä kyseisen havainnon ja muuttaa tarvittaessa tuloksia jälkikäteen. 

 

 

 1. Tulosten purku

Tulosten purkutilaisuuden paikka ja ajankohta ilmoitetaan kisakutsussa. Jokaisen joukkueen on oltava edustettuna purkutilaisuudessa.

Kisan voittaa joukkue, jolla on suurin määrä hyväksytysti havaittuja lajeja. Jos kaksi tai useampi joukkue päätyy samaan tulokseen, ratkaistaan niiden keskinäinen järjestys seuraavalla tavalla:

Paremman sijoituksen voittaa joukkue, jolla on

 1. enemmän ässiä
 2. enemmän huutolajeja
 3. enemmän peruslaji 3 ryhmän lajeja
 4. enemmän peruslaji 2 ryhmän lajeja
 5. enemmän peruslaji 1 ryhmän lajeja 

Jos tämän jälkeen on tasatilanne, ratkaisee järjestyksen arpa.

Molempien sarjojen parhaat sekä ässälajeja havainneet joukkueet palkitaan. Tuomaristo valitsee kilpailun mielenkiintoisimman havainnon ja sen havainnut joukkue saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon.

 1. Loppuruokailu

Välittömästi purkutilaisuuden jälkeen järjestetään mahdollisuus yhteiseen ruokailuun, jossa on tarjolla kuusamolaisia ruokia ja herkkuja seisovasta pöydästä. Ruokailu on varattava viimeistään aloituskokouksessa.

 1. Tuomaristo

Tuomaristo käsittelee protestit ja erimielisyydet lajimäärityksistä.

 1. Kisatoimikunnan ja tuomariston valinta. Sääntöjen muuttaminen

Aloituskokouksessa keskustellaan mahdollisista sääntömuutostarpeista. Seuraavan vuoden kisatoimikunta ja tuomaristo valitaan purkukokouksen alussa. Toimikunta laatii säännöt seuraavan vuoden kisaan.

free pokerfree poker